Διεύθυνση: Αχαρνών 70
Περιοχή: Κηφισιά
ΤΚ: 14561
Τηλέφωνο: 2108012379
Φαξ: 2168002844
Email: info@sarristours.gr