Διεύθυνση: Αχαρνών 70
Περιοχή: Κηφισιά
ΤΚ: 14561
Τηλέφωνα: 2108015833 – 2108012379 – 2108017396
Φαξ: 2168002844
Email: info@sarristours.gr